Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till ett nummer i VBS

Visual Basic Scripting (VBS) är en liten programmeringsspråk baseras på Visual Basic språket. Det används i nätverksadministration automatisera åtgärder som installation av programvara, ansluter och ta bort skrivare och ange registret på en klientdator. I alla programmeringsspråk kommer utvecklaren över behovet av att konvertera en sträng till ett tal. Detta kan göras med hjälp av "CInt()" funktionen i VBS.

Instruktioner

1 Öppna VBS-filen du vill redigera i anteckningar eller någon annan enkel text redaktör. VBS-filer är oformaterad text, så kan de redigeras utan dyra compiler programvara.

2 Skapa en string-variabel med ett numeriskt värde. Även om det numeriska värdet är ett tal, när det är insvept i citat, är det en sträng i VBS. nedan är ett exempel på variabel med en tilldelad ett strängvärde:

Dim strMyString As StringstrMyString = "123"

3 Skapa en variabel som kommer att hålla den konverterade strängen. Eftersom variabeln strMyString betecknas som en sträng, måste du skapa en andra variabeln anges som ett heltal. I följande kod skapas en heltalsvariabel:

Dim intMyInt som Int

4 Konvertera strängen och tilldela värdet till variabeln heltal. Nedan är koden som används för att konvertera en sträng till ett heltal

intMyInt = CInt(strMyString)

Resultatet av denna konvertering är att intMyInt har nu värdet av 123.

Tips & varningar

  • Om strängen består av tecken eller inte kan konverteras till ett tal, returneras kompilatorn ett fel.