Yshopnoosa.com

Hur du återställer en ILO

Interaktiva Lights Out (ILO) är ett program som körs på en server och finns utanför datorns operativsystem. Det liknar en maskinvaruknapp reset eftersom det medger en behörig användare logga in på maskinen även när operativsystemet inte körs. ILO har en dedikerad ethernetadapter som utför ILO-relaterade inloggningar och uppgifter. Du kan återställa den ILO-installationen när du har loggat in i anordning.

Instruktioner

1 Öppna "Start"-menyn "Interaktiv Lights Out Client" och klicka på "Interaktiv Lights Out (ILO) klient" i resultat listan.

2 Ange IP-adress eller domän serverns ILO.

3 Klicka på "Anslut".

4 Klicka på "Administration", "Kort" och "Reset ILO Adapter."

5 Vänta två eller tre minuter för systemet att starta om och ILO att återställa, sedan återkoppla. ILO har återställs och dess aktiva minne, dess DHCP Dynamic Host Control Protocol () länk till routern och alla aktiva anslutningar.