Yshopnoosa.com

Ta bort dubbletter låtar använder VBScript

När du skapar rader och kolumner i Excel, kan du sluta med flera kopior av ett objekt, särskilt om du förteckning över låtar. Användare har möjlighet att filtrera detta och ta bort dem genom Excel kalkylbladsverktyg. Men när ett kalkylblad är lång och ständigt förändras, kan du köra ett litet Visual Basic Script (VBScript) för att få Excel att identifiera duplicera innehåll och ta bort den snabbt.

Instruktioner

1 Öppna databladet i Excel.

2 Tryck på "Alt" och "F11" att öppna Visual Basic Editor.

3 Välj fliken "Infoga" i det övre verktygsfältet och välja "Modul".

4 Klistra in följande kod i rutan som visas:"Option Explicit

Sub DeleteDups()

Dim x As Long Dim LastRow As Long

LastRow = Range("A65536").End(xlUp).Row For x = LastRow To 1 Step -1 If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & x), Range("A" & x).Text) > 1 Then Range("A" & x).EntireRow.Delete End If Next x

End Sub"

5 Stäng fönstret genom att klicka på "X" i det övre högra hörnet.

6 Testa funktionen genom att lägga till data i kolumn A. duplicera data avsiktligt.

7 Välj "Makron" från det övre verktygsfältet och välja "DeleteDups" och tryck på "Enter".