Yshopnoosa.com

Hur till tillträde din T-Mobile fasta röstbrevlåda

T-Mobile @Home är en voice over IP (VoIP) telefontjänst som tillhandahålls av T-Mobile, ett telekommunikationsföretag. Denna tjänst använder befintliga Internet-anslutningen att ringa och ta emot telefonsamtal till fasta telefoner och andra VoIP-nummer. En av funktionerna i T-Mobile @Home är dess röst-post tjänst. Om du är intressant att lära sig att kontrollera telefonsvararen för din T-Mobile @Home telefon, kan du göra det i några få steg.

Instruktioner

Från hem

1 Plocka upp din T-Mobile @Home telefon och ringa 1-2-3.

2 Tryck på "Prat"-knappen på telefonen.

3 Ange ditt lösenord med hjälp av knapparna på telefonen (om du har ett lösenord).

Från annat håll

4 Ringa din T-Mobile @Home telefonnummer.

5 Vänta tills du hör den röstbrevlåda hälsning start, sedan Tryck på den * nyckel.

6 Ange ditt lösenord (om du har en).