Yshopnoosa.com

Hur att hitta den exakta mitten av en skärm

Hur att hitta den exakta mitten av en skärm

Exakta mitten av en kvadratiska eller rektangulära film skärm kan vara svårt att avgöra. När du försöker rada upp en projektor, till exempel krävs sant mitten av skärmen för korrekt presentation. Det är också användbart när kalibrera en datorskärm eller TV för vågräta och lodräta placering.

Instruktioner

1 Mät den diagonala dimensionen av skärmen börjar med det övre vänstra hörnet och mäta till det nedre högra hörnet. Upprepa detta för det övre högra hörnet till det nedre vänstra hörnet. Dessa dimensioner ska vara lika.

2 Mäta två bitar av sträng utifrån de diagonala mätningarna, sedan lägga till två inches innan styckning i längd.

3 Tejpa ena änden av en sträng till det övre vänstra hörnet av skärmen. Sträck ut strängen till nederkant högra hörnet och tejpa fast den ordentligt. Se till att båda strängarna är exakt på hörnen. Upprepa detta med den andra strängen från längst upp till höger till längst ner till vänster. Punkten i mitten av skärmen där de två strängarna korsar är den exakta mitten av skärmen.