Yshopnoosa.com

Hur du använder citat i en PowerPoint-Presentation

Hur du använder citat i en PowerPoint-Presentation

PowerPoint är ett presentationsprogram från Microsoft och distribueras tillsammans med andra program som Microsoft Word och Excel i Microsoft Office sätter. PowerPoint tillåt förbrukaren till skapa en presentation som är interaktiv, innehåller multimedia och text. Offerter och citat, är kraftfull, inspirerande bitar som kan användas i presentationer och PowerPoint tillåter användning av citat på samma sätt som det gör för annan text.PowerPoint används en grafisk metod för presentationer i form av bildspel.

Instruktioner

1 Öppna programmet PowerPoint.

2 Infoga texten i citatet i citattecken mycket på samma sätt som du skulle i word processor som Word. Till exempel "ogranskade liv är inte värt att leva." Tryck på "Enter" för att fortsätta skriva under offerten.

3 Skriv in ett långt tankstreck, även känd som en lång dash, och följa strecket med namnet på författaren till offerten. Exempelvis citat används ovan sade Sokrates så det skulle skrivas så här:---Sokrates.

4 Lägga till en bild av författaren till offerten. Till exempel Sokrates är en känd filosof och många bilder av marmor statyer av honom kan hittas på nätet. Se till att texten är färgade och storlek så att den kan lätt läsas enkelt.