Yshopnoosa.com

Hur du fyller på papper i en HP Deskjet 3840 serien (LiDiL)

HP Deskjet 3840 serien skrivarfunktionerna indata och utdata pappersfack att båda vika upp inuti skrivaren, att göra Deskjet 3840 lättare att bära. Innan du kan läsa in papperet i skrivaren, först ställa in pappersfacken. Skrivaren kan hantera en mängd olika typer av papper, inklusive papper, vanligt papper och fotopapper. Samma principer gäller för laddar alla typer av papper. Överbelastning papperet i skrivaren kommer att orsaka problem, så inte överstiger överhäng på bredd pappersstödet.

Instruktioner

1 Dra upp på framkanten av skrivarens övre luckan. Vik ner indata- och magasinen och dra ut den utmatningskassett förlängning.

2 Ta bort en bunt papper från sitt paket och bläddra genom objektsamlingen att säkerställa att inga sidor klibbas tillsammans. Knacka på undersidan av stacken mot en hård yta att anpassa alla sidor.

3 Dra upp på utmatningsfacket till tillträde inmatningskassetten. Placera pappersbunten på inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och skjut in papperet i skrivaren tills du känner motstånd.

4 Skjut pappersstödet på vänster sida i inmatningsfacket tills den vidrör kanten av pappersbunten utan böjer sig eller böjning papper.