Yshopnoosa.com

Hur du använder Access 2007 för att ansluta till Oracle

Programmet Microsoft Office Access 2007-databas manager innehåller flera importerande funktioner som tillåter dig att importera externa data. Till exempel kan du välja att importera en ODBC-databas, som innehåller Oracle-databaser. Innan du importerar data från Oracle-databasen, måste du se till Oracle filen uppfyller dina preferenser och sparas i en lätt-till-finna plats på datorn. Oracle data kan sedan skickas till Access 2007-databasen som en ny tabell.

Instruktioner

1 Öppna den Microsoft Access 2007-databasfilen på samma dator där du kommer att importera Oracle data.

2 Klicka på fliken "Externa Data" från toppen av programmet och väljer sedan alternativet "Mer".

3 Klicka på alternativet "ODBC-databas" och sedan visas dialogrutan Hämta externa Data på skärmen.

4 Välj alternativet "Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen" och klicka sedan på knappen "OK".

5 Klicka på filen Oracle databasen du vill importera i dialogrutan Välj datakälla. Markera de tabeller du vill importera från Oracle-filen och klicka sedan på knappen "OK". Oracle tabellerna kommer sedan att importeras till databasen.