Yshopnoosa.com

Hur till Check din ordräkning på Microsoft Works ordbehandlare

Om du har ett krav på minsta ord på ett dokument, eller om du bara vill mäta dina framsteg på ett projekt när du arbetar, ska du behov till veta hur till check ordantalet. Det är lätt som en plätt i Microsoft Works.

Instruktioner

1 Klicka i dokumentet för att se till att inga ord markeras.

2 Klicka på Verktyg-menyn.

3 Välj räkna ord. En dialogruta visas ordantalet i dokumentet.

4 Klicka på OK för att stänga dialogrutan och återgå till dokumentet.