Yshopnoosa.com

How to Read i strängar till Array C++

En karaktär matris är en serie av minnesplatser som kan lagra en mening. C++ strängar är objekt som tillhör en särskild klass. Varje element i en matris innehåller ett tecken och slutar med ett tecken kallas en null terminator. Du kan skapa matriser använder C++ editor Microsoft Visual Studio Express och med hjälp av sträng funktioner "strcpy" och "strcat."

Instruktioner

1 Klicka på "Start", "Alla program" och dubbelklicka på "Microsoft Visual Studio Express." Klicka på "File" och "Ny" för att öppna en ny C++ editor.

2 Skriv "#include < string.h >" överst i filen och tryck på "Enter".

3 Skriv följande kod och tryck på "Enter": "char str1 [20]. strcpy(str1,"1111")." Detta kommer att förklara dina strängar samt tilldela värden. Ersätta värdena med de du behöver.

4 Skriv följande kod för att sätta strängar till en C++ array och tryck på "Enter":

char str_combined [80]. strcpy (str_combined, str4]; strcat (str_combined, str3); strcat (str_combined, str5)

Detta kommer att ge matrisen ett kombinerat värde av "444433335555." Ändra värdena till de värden du behöver.

5 Skriv följande kod och tryck på "Enter" för att visa din C++ array:

printf("%s",str_combined);