Yshopnoosa.com

Hur öppna en PUB-fil

Hur öppna en PUB-fil

Filer som sparats med den. PUB filnamnstillägget anger att en fil har skapats med hjälp av Microsofts desktop publishing-program, Publisher, som kan köpas som ett fristående program och levereras också med vissa versioner av Microsoft Office. Microsoft inkluderar dock inte, en viewer för att förhandsgranska filerna i Publisher 2010. Det enda sättet att öppna en fil med en. PUB är med hjälp av programmet självt. Om du regelbundet vill visa dessa filer och inte har Publisher, be personen om du genererar filer för att använda den inbyggda "Spara och skicka" alternativet att skicka filen i ett annat format, till exempel portable dokument format.

Instruktioner

1 Köpa och installera Microsoft Publisher. Alternativt ladda ner den fullständiga kontorspaket från Microsofts webbplats för en 60-dagars gratis testperiod (full länk i resurser).

2 Välj Start-menyn, och välj sedan ikonen Publisher.

3 Välj "File", "Öppna" för att hitta den Publisher-fil på datorns hårddisk, och sedan "Öppna".