Yshopnoosa.com

Skillnaden mellan restaurering Vs. Recovery Disk

Skillnaden mellan restaurering Vs. Recovery Disk

Återställa en dator över hårddisken med den ursprungliga informationen innehöll när datorn levererades från tillverkaren. Detta kan användas för att återställa ett sjukt system till fungerande skick. Beroende på datorn, kan detta ske på två olika sätt.

Restaurering Partition

En restaurering partition är ett område på hårddisken som innehåller den information som behövs för att utföra en systemåterställning. System som har denna partition behöver inte något att göra detta. All information finns och kan nås av omstart av systemet och trycka på rätt nyckel under stöveln upp förlopp.

Återställningsskivor

Återställningsskivor är CD eller DVD som innehåller den information som behövs för att återställa datorn till dess fabriksinställningar. Beroende på modell av dator, dessa kan ingå i den ursprungliga förpackningen eller kan vara producerad från operativsystemet via en CD eller DVD författare.

Skillnader

Restaurering genom partitionen är mycket praktiskt eftersom inga externa program som behövs. Detta hjälper också om datorn kan inte identifiera CD eller DVD-enheten. Med återställningsskivor, kan datorn bara återvinnas om systemet kan fungera tillräckligt för att starta upp till återställningsskiva. Vissa modeller har både restaurering alternativ.