Yshopnoosa.com

Hur man skapar en Solid form i Photoshop CS

Hur man skapar en Solid form i Photoshop CS

Photoshop är ett program som skapats på Adobe-plattformen. Den tillåt förbrukaren till utföra avancerad bildredigering. Även om Photoshop kan utföra avancerade och avancerad redigering av bilder, kan det också vara användbart för grundläggande bildskapande. Ett exempel på grundläggande bildredigering att Photoshop kan göra är att skapa fasta former. Photoshop kan vara svårt att lära sig och ha en brant inlärningskurva, men utför några av de mer grundläggande funktionerna kan utföras av en novis.

Instruktioner

1 Öppna Photoshop CS och skapa en ny bild. Klicka på "Arkiv > ny" och klicka "Ok". Detta öppnar ett storlek standarddokument. Du kan ändra storleken på dokumentet genom att ange parametrar i textrutorna.

2 Välj en färg för din fasta form. Klicka på färgpaletten på botten av verktygsfältet på vänster sida, och välja en färg.

3 Klicka och håll ned "rektangelverktyget." Det är på menyn till vänster och är formad som en rektangel.

4 Välj en form som du vill skapa. När du håller ned rektangelverktyget, får du alternativen "rektangel," "rundad rektangel," "ellipser" och "polygon." Om du inte vill välja en av formerna som standard, kan du välja "anpassad form."

5 Klicka på bilden mattan med musen och dra musen i någon riktning. Formen kommer att skapas och flytta musen gör att du kan ändra storlek på formen. Det kommer att fyllas med färg din angivna.