Yshopnoosa.com

Hur du använder AWK att ta bort den sista posten

Hur du använder AWK att ta bort den sista posten

AWK är en data-centrerad programmeringsspråk avsedda för manipulation av datafiler och enskilda textsträngar. AWK används ofta av systemadministratörer för att rensa data innan det används för rapporteringsändamål, även om dess omfattande funktionalitet lämpar sig att använda av alla som ofta arbetar med stora filer som behöver särskild formatering utförs. En gemensam aktivitet som ska utföras är att ta bort den sista posten i en sträng, som lätt uppnås av AWK.

Instruktioner

Ta bort den sista posten

1 Navigera till den fil som du vill redigera och anteckna sökvägen till filen; t.ex. "/ usr/home/example.txt".

2 Öppna en konsol genom att öppna programmet Terminal.

3 Skriv i konsolen, "awk" {sub ($NF, "")}; 1" /usr/home/example.txt". Det sista elementet är nu borttagen.