Yshopnoosa.com

Miljömässiga fördelar & nackdelar med att använda datorteknik

Miljömässiga fördelar & nackdelar med att använda datorteknik

Teknik inkluderar både för- och nackdelar. Under de senaste 200 åren, tekniken har utvecklats med stormsteg---ofta framåt så snabbt som relativt liten tanke har lagts på potentiella konsekvenser. Ett offer har varit miljön. Med datorer i framkant av den tekniska ras är det viktigt att ställa frågor om miljö- och nackdelarna med att använda datorteknik.

Digital Information

En av huvudfördelarna datorer är en digital SKIFT. En gång skrevs allt fysiska dokumentformat. Detta skapade ett starkt beroende på papper. Idag, har skiftet ändrats till en virtuell medium, där papper blir mindre kritiska till vardagliga aktiviteter. Avskogning frågor har orsakat betydande problem över hela världen, att ändra klimat och livsmiljöer, som orsakar många arter att bli hotad eller dö ut alla tillsammans.

Mindre El

Som datateknik blir bättre, mindre och integrerade i andra typer av programvara, blir sin energiförbrukning kritisk. Majoriteten av världens makt härrör från fossila bränslen, som när bränt, skada miljö och hälsa. Fossila bränsleanvändning misstänks också som en av de viktigaste bidragsgivarna till den globala uppvärmningen---ett fenomen som har orsakat en plötslig förändring i globala temperaturer. Trots att datorer kräver makt alls är en negativ faktor, eftersom tekniken fortskrider, kräver datorer mindre el.

Elektroniskt avfall

Ett stort problem med datorer---liksom andra elektroniska enheter---har varit med elektroniskt avfall, eller e-avfall. När människor har med hårdvara, kasta de allmänt ut med soporna, där det ofta hamnar i deponier. Nackdelen med detta är att vissa avfall, särskilt katodstrålerör, anses skadliga. Naturvårdsverket ger ut enorma ansträngningar för att skydda miljön från e-avfall.

Meddelanden

En indirekt fördel som har kommit om datorer och Internet, i slutändan är anslutningen. Internet har blivit en utmärkt utlopp för mänskliga nätverk. Meddelanden, både bra och dåliga, kan vara utbredd. En positiv fördel har varit möjligheten att öka medvetenheten om miljöfrågor--om global uppvärmning eller föroreningar.