Yshopnoosa.com

Hur man får texten i en HTML-Cell att justera lodrätt till centrum

HyperText Markup Language (HTML) tabeller visar ditt webbsideinnehåll i ett redovisningen stil. Detta format är perfekt för funktioner som en Internetkalender eller telefonkatalog, men innehållet är ofta ointressant eftersom det inte är anpassad och trycks upp mot gränslinjerna för tabellcellen. Lyckligtvis, Cascading Style Sheets (CSS) arbeta med din HTML-kod att åtgärda problemet. Tillämpa ett CSS-format som vertikalt centrerar texten i din tabell.

Instruktioner

1 Starta den textredigeringsprogram som följer med datorn och öppna HTML-dokument som innehåller tabellen.

2 Placera markören i den första "< td >" tabell data taggen som föregår den text som du vill justera. Data tabellelement styra cellerna i din HTML-tabell.

3 Typ "style =" och ange "vertical-align: mitten" efter likhetstecknet. Att illustrera:

< td stil = "vertical-align: mitten" > detta är den text som du arrangera i rak linje. < /td >

4 Spara din fil. Innehållet i cellen är nu vertikalt centrerad.