Yshopnoosa.com

Hur ta reda på Information av ditt personnummer

Ditt personnummer måste anges när du får ett jobb, ta emot någon form av statlig tjänst eller samla sociala förmåner. Ditt personnummer är konfidentiell information som du bör hålla dig snarare än att dela med andra.

Instruktioner

1 Kontakta Online Social trygghet om du vill ta reda på information om din behörighet för sociala förmåner. Du måste fylla i en online ansökan att erhålla dessa förmåner genom ditt personnummer.

2 Ring Internal Revenue Service om du vill få information om inkomstskatt på din sociala förmåner. Social Security Administration har inte befogenhet att undanhålla lokala eller statliga skatter från din fördel, så kontakta din lokala och statliga skattemyndigheten för information om detta.

3 Skydda din socialförsäkring uttalande. Du kan använda den för att få viktig information. Uttalandet är koncis, personliga rekord av dina inkomster under din arbetande år som du har betalat skatter. Meddelandet innehåller också en sammanfattning av de fördelar du och din familj har fått. Detta uttalande kommer att hjälpa dig se till att posterna i dina inkomster, namn, födelsedatum och annan information är korrekt. Detta kommer komma till hands i händelse av identitetsstöld.