Yshopnoosa.com

Min Laptop skärm kommer inte att visa på en projektor

Min Laptop skärm kommer inte att visa på en projektor

Med en videoprojektor med din bärbara dator kan du dela data med alla i rummet. Medan det mesta på laptop skärmen visas automatiskt när du slår på datorn och projektorn, är det inte alltid fallet. Lära sig att hitta och lösa gemensamma problem med bildskärmen med projektorn säkerställer att alla dina presentationer gå i lås.

Instruktioner

1 Stänga av den bärbara datorn och projektorn. Slå på projektorn och vänta på strömlampan att komma på och bo på stadig.

2 Slå på den bärbara datorn och titta på skärmen noga. Tryck på knappen input på projektorn upprepade gånger tills du ser din laptop skärm. Fortsätta till nästa steg om den bärbara datorn fortfarande inte visas.

3 Ta bort bildskärmskabeln från baksidan av den bärbara datorn och projektorn. Dra åt kabeln på båda ändar, med en liten skruvmejsel för att se till att anslutningen är tät.

4 Använd en ny monitor kabel för att ansluta den bärbara datorn och projektorn om det finns fortfarande ingen video. Kontrollera att kabeln är fast ordentligt till den bärbara datorn och projektorn.