Yshopnoosa.com

ASP Net programmering handledning

Microsoft ASP.NET är en programmering plattform som låter dig skapa Windows forms och webbprogram. När du börjar programmera i ASP.NET, du lär dig genom att skapa ditt första enkla program. Visual Studio är den programvara som används för att skapa Windows-program. Denna programvara tillhandahåller guider och automation för vissa programmeringsbegrepp, så du kan skapa din första program med bara några rader kod.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och "Alla program". Klicka på "Microsoft .NET Framework" och sedan "Visual Studio". Din programmering programvara laddar på din dator.

2 Klicka på "Fil" menyn. Klicka på "Ny" och "Project." Ett fönster öppnas med en lista över .NET mallar att komma igång. Dubbelklicka på "Console Application" att öppna en grundläggande Windows-konsolen projektmall.

3 Dubbelklicka på "Main" form "Solution Explorer" ram till höger. Arbetsytan center öppnar filen koden för din ansökan. Detta är den fil där du skriver din kod. Skriv följande kod i filen koden i avsnittet "Klass 1":

Console.WriteLine ("Hello World!");

4 Klicka på Visual Studio "Fil" menyn och sedan "Spara". Din kodändringar sparas i filen. Visa din kodförändringar, klicka på "Bygg" och "Kör". Koden körs och du kan visa resultatet av din första program. Ett fönster visar "Hello World!" Klicka på "X" i fönstret för att stänga den och återgå till Visual Studio.