Yshopnoosa.com

Hur bli av #Div 0 i Excel

Hur bli av #Div 0 i Excel

Microsoft Excel kan inte dela med noll. Kan ingen--mathematicians kalla resultaten av sådana beräkningar antingen "oändlig" eller "odefinierad." När en formel i en cell delar sig ett värde av noll, returneras felet "#Division/0!" och du kan ta bort det här felet genom att ändra nämnaren. Men denna nämnare kan bero på flera celler värden, och du kanske inte märker sitt värde fram till den sista divisionen. Microsoft föreslår att ta itu med "#Division/0!" fel med en formel som innehåller en alternativ meddelande som du väljer.

Instruktioner

1 Ersätt cellens innehåll med följande formel: =IF(A2=0,"",A1/A2)

2 Ersätt "A1/A2" med cellens ursprungliga formel. Till exempel om formeln var ursprungligen "B3/(D4-D3)", ändra formeln till: =IF(A2=0,"",B3/(D4-D3))

3 Ersätt "A2" med den ursprungliga forumla nämnare. I det här fallet nämnaren var "D4-D3," så ändra formeln till: =IF(D4-D3=0,"",B3/(D4-D3))

4 Infoga ett meddelande mellan formelns citattecken. Till exempel om D3 och D4 finns tider, mätt i sekunder, som ett experiment börjar och slutar, kan du inkludera meddelandet "Omedelbar," vrida hela formeln till: =IF(D4-D3=0,"Instantaneous",B3/(D4-D3))

Tips & varningar

  • Du kan utelämna steg 4. Detta lämnar en tom cell i stället för ett eget meddelande.