Yshopnoosa.com

Hur du lär dig Microsoft Excel 2007

Hur du lär dig Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 ingår i en Microsoft Office productivity suite release. Med nyheter, Microsoft ofta lägger till nya funktioner eller ändrar visuell layout av programvaran. Microsoft Excel är inte annorlunda. Microsoft Excel 2003-användare kan behöva att orientera sig till Microsoft Excel 2007. Även kanske nya användare behöver tips på hur du lär dig Microsoft Excel 2007.

Instruktioner

1 Bekanta dig med layouten för Microsoft Excel 2007. De alternativ som fanns i rullgardinsmenyerna i tidigare versioner nu ligga på flikar i Microsoft Excel 2007.

2 Ange grundläggande beräkningar i kalkylbladscellerna. En cell är en sammanslagning av en rad och en kolumn. Den första cellen i ett kalkylblad är exempelvis kolumn A rad 1 (A1). Ange "= 3 + 5" i cell A1. Tryck på Enter och resultatet kommer att vara "8."

3 Skapa ett diagram i Microsoft Excel. Microsoft Excel 2007 innehåller inte diagram guider. Processen för att skapa ett diagram finns på flikarna.

4 Utforska Microsoft Excels inbyggda beräkningar. Klicka på "fx" i formelfältet för att se en lista över inbyggda funktioner.

5 Volontär för ett projekt som tvingar användning av Microsoft Excel. Detta projekt skulle kunna vara en hushållsbudget eller finansiella presentationer för ett studieförbund.

Tips & varningar

  • Bli inte alltför frustrerad när du lär dig Microsoft Excel 2007. ta dig tid att förstå det och ha tålamod.