Yshopnoosa.com

Hur man ändrar PC-bildskärmar till horisontella visningar

Vissa dator grafikkort kan du rotera den display från liggande (vågrät/standard) till liggande vy. Denna flip sker ibland av misstag, men du måste hitta ett sätt att växla bildskärmen från en vertikal syn tillbaka till en horisontell vy. Om detta händer, växla bildskärmen tillbaka till liggande vy med en av två metoder.

Instruktioner

Video kort egenskaper

1 Högerklicka på en tom yta på skrivbordet och välj alternativet "Egenskaper".

2 Klicka på fliken "Inställningar", följt av knappen "Avancerat".

3 Klicka på datorns grafikkort till öppna grafikkortet inställningar.

4 Klicka på alternativet "Rotera displayen" och välj "Ingen Rotation (liggande)" (alternativet namn kan variera något, beroende på grafikkortet).

Snabbtangenter

5 Håll tangenterna "Ctrl" och "Alt" samtidigt.

6 Tryck på högerpil knappen medan man fortsätter att hålla "Ctrl" och "Alt". skärmen roterar runt, och så småningom når liggande (vågrät) Visa.

7 Släpp knapparna "Ctrl" och "Alt".