Yshopnoosa.com

Hur till stryka System restaurera arkivera

Ta bort Systemåterställning filer kan frigöra välbehövda utrymme och göra datorn köra lite snabbare. Om du har ett äldre XP system, kan ta bort dessa filer ge nytt liv till din dator. Det finns två förfaranden som kan användas för att hantera Systemåterställning. Den första proceduren tar bort alla utom en återställningspunkt. Andra bort alla filer helt.

Instruktioner

Att ta bort äldre systemåterställningspunkter

1 Säkerhetskopiera din dator 's personliga filer---detta inkluderar allt arbete som du har sparat i mina dokument. Du kan enkelt spara ditt arbete till en kompakt disk eller diskett.

2 Klicka på "Start", välj "Min dator" och leta efter din "C: /" enhet. Högerklicka på din huvudsakliga "C: /" enhet. Du kommer se en meny visas. Bläddra till botten och klicka på "Egenskaper". En annan ruta kommer upp som visar hur mycket utrymme finns. Mitt i detta fält visas till höger "Diskrensning." Klicka på den knappen.

3 En mindre ruta med en igång grön stapel visas nu. Diskrensning är kontrollera din hårddisk och bestämma hur mycket utrymme kommer att vara tillgänglig efter rensning processen är klar. Låt checkup verktyget körs.

4 En annan ruta med alternativ för att ta bort tillfälliga filer och andra lagrade data. Markera fliken "Fler alternativ". Längst ned i rutan "Fler alternativ" du kommer att se "Systemåterställning" texten "Du kan frigöra mer diskutrymme genom att ta bort alla utom den senaste återställningspunkten" och en knapp märkt "Städa upp". Klicka på denna knapp. Du vill spörjas om du är säker. Klicka på "Ja". Windows kommer att ta bort alla gamla återställa data på denna punkt.

5 Datorn kommer att ta bort återställningspunkter och kommer tillbaka till rutan "Diskrensning". Klicka på fliken "Diskrensning" och klicka "OK" längst ner i rutan. Detta tar bort alla onödiga temporära filer. Du vill spörjas om du är säker. Klicka på "Ja".

Ta bort alla systemåterställningspunkter och vrida System Restaurera Off

6 Om du använder detta förfarande först, säkerhetskopiera datorns personliga filer---inklusive något arbete som du har sparat i mina dokument. Spara ditt arbete på en CD-skiva eller diskett. Om du redan har genomfört en säkerhetskopia klickar du på "Starta" sedan "Kontrollpanelen".

7 Om skärmen kommer upp i vyn"kategori", titta på vänster sida av skärmen längst upp och klicka på "Classic View." Därefter leta upp "System" på skärmen och klicka på den. "Systemet" bör vara mot botten av systemet.

8 En "Systemegenskaper" ruta kommer upp. Klicka på fliken "Systemåterställning" Klicka i kryssrutan märkt "Inaktivera systemåterställning." Denna funktion kommer att stänga av Systemåterställning helt och ta bort alla återställningspunkter. Klicka på "Apply" längst ned på skärmen och klicka sedan på "OK".

9 Rutan Systemegenskaper kommer att försvinna och du kan nu återgå till att använda systemet.

Tips & varningar

  • Utför Diskrensning varje månad för att ta bort tillfälliga filer och andra lagrade Internetfiler. Kom ihåg, när du inaktiverar Systemåterställning, alla återställa poäng är borttagna.
  • Om du inaktiverar Systemåterställning tar helt bort alla återställningspunkter. Om du vill aktivera Systemåterställning igen, avmarkera rutan.