Yshopnoosa.com

Hur du gör Internet teckensnitt större

Eftersom det finns en samling av olika webbläsare, på sätt som du styr funktionerna i din webbläsare ändras beroende på vilken webbläsare du använder. Men när ökar teckenstorleken, är måste du följa processen mestadels universal. Vissa webbläsare---som Internet Explorer---används främst på datorer. Andra---såsom Safari---mer allmänt används på Mac än på datorer. Fortfarande används andra---som Firefox---ofta på både Mac och PC.

Instruktioner

1 Tryck och håll "Ctrl"-tangenten.

2 Tryck på knappen "+" fortsätter att hålla "Ctrl" samtidigt att göra teckensnittet på skärmen större.

3 Tryck på "+" så många gånger som behövs för att fortsätta att öka teckenstorlek.

Tips & varningar

  • Tryck på "Ctrl" och "-" att minska teckenstorleken.