Yshopnoosa.com

Detaljer om hur Fyll en HP 60XL bläckpatron

Detaljer om hur Fyll en HP 60XL bläckpatron

Bläckpatron HP 60XL har en större svamp än #60 bläckpatronen och är kompatibel med HP DeskJet D5500, D2500, F2400, F4400, F4200 och HP Photosmart C4700 och C4600. Refill kit kommer att fylla den svarta bläckpatronen #60 ungefär 10 gånger, men när du fyller #60XL, kan du fylla patronen ungefär fem gånger. Det tar du bara cirka 15 minuter att fylla i färg eller svart bläckpatron.

Instruktioner

1 Ta bort innehållet i refill kit. Satsen kommer att ha en flaska med svart bläck och en spruta. Placera en bit av tidningen i arbetsområdet. Ta bort etiketten från toppen av den bläckpatron som du kommer att vara att fylla. Svart bläckpatron refill hålet är mitt i patronen.

2 Injicera spruta nålen i svart bläck flaskan. Dra upp på kolvar att frånträda bläckhornet 20 milliliter av bläck. Om du var att fylla sprutan för standard #60 bläckpatronen, vill du bara ta ut 10 milliliter av bläck.

3 Placera spetsen på nålen i bläckpatronen #60XL. Tryck nålen in i kassetten tills det inte går längre utan att tvinga det. Tryck långsamt ner på kolvar att injicera bläcket i patronen svamp inuti bläckpatronen. Obs: Sluta fylla patronen om någon bläck börjar sippra ut. Vissa bläckpatroner kanske inte är helt tom och kommer inte att ta det fulla beloppet av bläck.

4 Torka upp någon spillt bläck med en fuktig trasa. Placera bläckpatronen i skrivaren transport. Kör tre till fyra testsidor för att bläddra i ny tryckfärg innan du kör några grafiska projekt.