Yshopnoosa.com

Hur tar man bort ett BIOS-lösenord på en Gateway 2000 P5-75

Gateway 2000 P5-75 är en personlig stationär dator med en 75 Mhz Intel processor. Datormoderkort har ett basic input/output system eller BIOS, inbyggt i den. Verktyget för BIOS-inställning kan du konfigurera inställningar för hårdvara och prestanda. Lägga till ett BIOS-lösenord förhindrar att obehöriga användare från att göra ändringar. Ta bort lösenordet när det inte längre är nödvändigt genom att följa några enkla steg.

Instruktioner

1 Aktivera Gateway 2000 P5-75 datorn. Starta om datorn om den är för närvarande på.

2 Tryck på knappen "F1" så snart datorn startas. Sluta att trycka på knappen "F1" när BIOS-skärmen visas.

3 Skriv det aktuella lösenordet i fältet som tillhandahålls. Tryck på "Enter".

4 Tryck på höger pil för att flytta till "Security Setup"-menyn.

5 Tryck på nedpilen för att navigera till "Administrativa lösenord." Tryck på "Enter".

6 Skriv det aktuella lösenordet i fältet "Ange nuvarande lösenord". Lämna fälten "Ange nytt lösenord" och "Bekräfta nytt lösenord" tomt. Tryck på "Enter".

7 Tryck på höger pil för att navigera till "Exit Setup." Tryck på "Enter".

8 Tryck på "Enter" för att spara ändringarna och avsluta BIOS.