Yshopnoosa.com

Hur man gör lagerstilar i Photoshop

Adobe Photoshop är ett av de mest användbara grafikprogram ute delvis på grund av dess förmåga att skapa och spara förinställda effekter av olika typer som du kan snabbt använda en bild. Framför allt ökar möjligheten att skapa egna lagerstilar kraftigt produktionsprocessen.

Instruktioner

1 Öppna Photoshop. Nu, välj "Fil" och klicka på "Ny." Om du kan arbeta med de förvalda inställningarna, klicka "OK".

2 Välj verktyget "Text" och skriv ett brev eller word. Detta är bara något som hjälper dig att visuellt bedöma effekten du skapar.

3 Gå till panelen "Layer" och högerklicka på textlagret. Välj "Rastrera typ."

4 Klicka på "Blending Options," som du hittar under "FX"-ikonen längst ned i panelen "Lager". De olika alternativen som "Drop Shadow" och "Avfasning och relief", Välj de som du vill ha lagerstilen ha, justerar inställningarna för var och en som du. Klicka nu på "OK".

5 Gå till "Layer Styles", och klicka på knappen "New Style". I dialogrutan som öppnas, namn stil och spara den. Nu visas den i lagerstilar redo att användas på alla bilder.