Yshopnoosa.com

Hur direkt ansluta hubbar

I nätverk används hubbar för att ansluta flera Ethernet-nätverksenheter och binda dem som ett nätverk. Dessa enheter kommer att dela Internet signal navet tar emot och bandbredd är delad mellan enheterna. Precis som någon annan nätverksenhet, kan en hubb enkelt ansluta till en annan hub med hjälp av en Ethernet-kabel.

Instruktioner

1 Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till en av utdata Ethernet-portar på din första hubb.

2 Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till Ethernet "Uplink" port på din andra nav.

3 Aktivera båda hubbar, och du kommer att se de LED-lamporna på båda knutpunkter blinkande ovan kopplingspunkterna för Ethernet-kabel, som visar att en signal skickas genom kabeln.