Yshopnoosa.com

Hur konvertera en multi händelse VCalendar-fil i separata filer

En vCalendar-fil är en kalender händelse fil som exporteras från Microsoft Outlook. För att konvertera en multi händelse kalenderfil (vCal) till enskild händelse filer, måste du installera ett speciellt verktyg. Några iCal/vCal-konvertering verktyg finns att köpa på nätet.

Instruktioner

1 Öppna den vCal dela verktyg. Klicka på första "Bläddra" knappen bredvid textrutan "Import till" (eller "Output"). En fil navigation öppnas.

2 Gå till och klicka på mappen "\Outlook\Calendar" i ditt system. Verktyget kommer att exportera flera event vCalendar-fil till flera Outlook-händelser, och händelserna kommer att lista i den här mappen.

3 Klicka på den andra "Bläddra" knappen bredvid rutan "Input" eller "Import mapp". En fil navigator öppnar.

4 Gå till och klicka på den mapp som innehåller flera event vCalendar-fil till extraktet. Klicka på "Öppna". Vägen in i verktyget. Klicka på "Nästa". Händelserna som exporteras till mappen "Outlook\Calendar".

5 Klicka på "Stäng" för att stänga av verktyget.