Yshopnoosa.com

Återställa en Disk för eMachines

Återställa en Disk för eMachines

eMachine är ett märke känt för sin billiga persondatorer. Precis som alla andra tillverkare har eMachine ett specifikt sätt att återställa din hårddisk. Återställa en hårddisk är normalt din sista utväg om din eMachine har attackerats av ett dödligt virus som inte kan avlägsnas, eller om det finns ett systemfel som kan vara fast eller troubleshooted. Observera att återställa hårddisken eMachine kommer att utplåna alla dina personuppgifter.

Instruktioner

1 Plug en extern lagringsenhet som en flash-enhet eller en extern hårddisk på en öppen USB-porten på din eMachine.

2 Klicka på Start och välj "Alla program". Klicka på mappen "Underhåll" och välja "Säkerhetskopiera och Återställ".

3 Välj "Backup". Följ anvisningarna på skärmen guidade säkerhetskopiera alla dina viktiga filer och mappar på externa lagringsenheten som du kopplat in i steg 1. Koppla bort din externa lagringsenhet när säkerhetskopieringen är klar.

4 Gå tillbaka till Start-menyn och välj "eMachines".

5 Klicka på den flik som säger "Återställ".

6 Välja "Återställ systemet till fabriksinställningarna". Hit "Nästa".

7 Följ instruktionerna på skärmen guidade att slutföra återställningen. Starta om din eMachine när snabb.