Yshopnoosa.com

Ta bort ett Alias i AIX

AIX står för advanced interactive executive. Det är en serie av Unix-system som är kodade och stöds av IBM. Den aktuella versionen av AIX är 7, men versioner så tidigt som 5.3 stöds fortfarande aktivt. AIX fått sin följande genom att bli det första operativsystemet till tidning dess filsystem. Denna katalog tillåter snabbare prestanda, eftersom den vet platserna för alla filer. AIX stöder aliasing, vilket är användbart när du anställa lång variabler.

Instruktioner

1 Öppna terminalen AIX. Gör detta genom att välja "Terminal" i menyn "Program".

2 Leta upp den variabel som alias är att tas bort. När aliaset skapades, bör ett kommando som "alias con på converter" har avrättats. I det här fallet "con" är alias för variabeln "converter."

3 Skriv "unalias [alias]" ersätter "[alias]" med namnet alias. I det här exemplet vore kommandot "unalias con".