Yshopnoosa.com

Hur att marginaljustera Text i HTML

De flesta webbplatser har text som är vänsterjusterade. Om man tittar på vänster sida av den text du hittar orden är i en rak linje går ner på sidan. Höger sida av texten, är dock ofta ojämn, vilket inte är estetiskt tilltalande i vissa webbdesign. För att skapa en jämn textrad till höger på sidan måste du marginaljustera text i HTML.

Instruktioner

1 Öppna HTML-sidan i en HTML-redigerare. Om du inte har tillgång till en HTML-redigerare, öppna sidan i anteckningar eller någon annan textredigerare.

2 Navigera till den text du vill marginaljustera.

3 Lägg till < align = "motivera" > efter stycketaggen, < p >, i början av punkten du vill motiverade.

4 Skapa en division tagg, < div >, runt en grupp med punkterna du vill motiverade. Typ < div align = "motiverade" > i början av gruppen av punkterna och < / div > i slutet av gruppen av punkterna.

5 Spara ditt arbete och ladda upp den uppdaterade sidan till din webbplats.