Yshopnoosa.com

Hur man installerar ett inre PCI trådlöst kort i en PC

Trådlösa nätverkskort som är installerade direkt till moderkortet genom peripheral component interconnect (PCI) slots kan bearbeta information mycket snabbare än andra trådlösa nätverkskort. Att ha en inre PCI trådlöst kort är särskilt användbart när du har kabel Internet, eller en Internet-anslutning som körs över 20 Mbps (megabit per sekund). Installera en in i ditt moderkort kräver försiktighet, eftersom både PCI-kortet och moderkortet är mycket känsliga för statisk elektricitet.

Instruktioner

1 Sätta på din antistatisk handled wrap. Om du inte har en antistatisk handled wrap och ändå vill installera PCI-kortet, beröring ett metallföremål som är förankrad, som en dörrhandtaget, att statisk elektricitet från dig själv. Installera PCI-kortet i ett rum där det finns ingen matta golv, eftersom det skapar statisk elektricitet också.

2 Koppla bort strömsladden från baksidan av din dator. Lägg datorn på dess högra sida. Lossa skruvarna som håller de side panelerna från baksidan av PC fall och ta bort de side panelerna.

3 Leta upp den PCI-plats på moderkortet. Den PCI slot är en vit kortplats som är ungefär så länge kontakten på PCI PCI kort (se resurser för bild).

4 Plocka upp PCI-kortet i kanterna och passa in det i PCI-kortplats. Lätt tryck ner toppen av PCI-kortet tills kontakten är helt inne i den PCI-kortplatsen.

5 Ersätt de side panelerna och dra åt skruvarna håller dem upp. Återanslut strömsladden och starta datorn.

6 Ansluta till ett trådlöst nätverk att testa anslutningen.