Yshopnoosa.com

Hur du använder SilenX köra genomföringar

Hur du använder SilenX köra genomföringar

Buller från datorer kan vara irriterande, speciellt om datorn är nära en sovalkov. Några av det buller som en dator gör kommer från den vibration som skapats av drift av hårddiskar. Eftersom dessa enheter är fästa till styv metall fallet med skruvar, kan här vibrationen överföras till fallet, vilket skapar buller. Produkter som Silenxs silikon köra genomföringar kan användas till att placera en buffert mellan enheten och fallet, vilket minskar mängden överförda vibrationer, och därmed minskar buller.

Instruktioner

1 Stäng av datorn.

2 Öppna datorns hölje enligt tillverkarens instruktioner.

3 Leta reda på enheten som du vill använda SilenX kragarna.

4 Ta bort alla skruvar som säkra disken till fallet.

5 Använda SilenX grommets åter säkra enheten på plats i stället för de ursprungliga skruvarna.

6 Nära datorns fallet.