Yshopnoosa.com

Hur man fixar ett körfel 339 MSINET. OCX

Vanligtvis när det finns ett fel i Microsoft Windows, har det något att göra med registret. Detta gäller för körfel 339 MSINET. OCX. Registret är för det mesta, tillverkningssystemet hjärnor. Den innehåller information om alla program i datorn, samt hårdvara. Registreringsfel är inte komplicerat att fixa med en registret scanning program som RegCure.

Instruktioner

1 Följ länken RegCure i resurser. Hämta programvaran; Dubbelklicka sedan på den skapade Desktopen ikonen för att starta Installationsguiden och slutföra installationen.

2 Öppna "RegCure". Det kommer att finnas en lista med alternativ kan du skanna. Lämna dem alla valda och klicka på "Scan". Detta kommer att ta flera minuter.

3 Visa visning av alla registerfel har upptäckt och klicka på "Ta bort".

4 Välj "Ja" på frågan om du är säker. Du kommer då att behöva registrera programvaran. Klicka på "Avbryt" och RegCure kommer nu ta bort alla fel och rätt körfel 339 MSINET. OCX i processen.

Tips & varningar

  • Eftersom den RegCure programvaran är en prov version, kommer du inte ha all optionerna tillgänglig när genomsökningen är klar; men det kommer att låta dig ta bort de frågor som kommer att korrigera körfel 339 MSINET. OCX