Yshopnoosa.com

Fördelar & nackdelar med att använda en privat IP-adress utrymme

Private IP adresser kan IP-adresser tilldelade specifikt för privat bruk, och de erbjuder en rad alternativ till traditionella Internetanvändning. Private IP adresser automatiskt hoppas över av routrar, så ingen information som sänds över dem skickas ut på Internet. Private IP adresser kan använda en nätverksadressöversättare komma åt information på Internet.

Bostäder system

Private IP adresser används ofta i olika miljöer. Detta omfattar bostäder inställningar, eftersom de flesta Internetleverantörer tilldela en IP-adress per kund. Privata bostäder nätverk kräver en nätverksadressöversättare (NAT) för att ansluta till Internet, som använder en NAT stöder flera enheter.

Fördelar

Fördelarna med att använda en privat IP-adress i ett bostadsområde inställning är stöd av flera enheter av NAT och ökad säkerhet för information om enskilda datorer. Å andra sidan, är en stor nackdel i bostäder privata IP-nätverk NAT minskade hastigheten under hög data exchange krav.

Företagssystem

Private IP adresser används också i företagets inställningar, eftersom många organisationer står inför en mängd olika säkerhetsrisker. Företagsnätverk ställs ofta in så varje dator inte är direkt ansluten till Internet men istället använda en SOCKS gateway eller -proxy ansluten via ett internt nätverk. Även detta nätverk är mer komplicerat än de som används i hemmen, när en dator är konfigurerad för att ansluta till Internet via den privata, interna nätverken, alla tillgång till Internet kan du utföra normalt.

Fördelar

Flera fördelar för företagsnätverk finns, inklusive ökad säkerhetsalternativ och möjligheten att styra medarbetare tillgång till internet. Denna typ av inrättats är betydligt mer komplexa än de som används i bostäder som nätverket kräver ständigt underhåll och skötsel. Detta kräver ofta en dedikerad, in-house IT ställning, vilket kan öka lönekostnaderna.