Yshopnoosa.com

Hur ska dras den andra raden i ett stycke på nya Microsoft Word

Att börja en ny punkt, vanligtvis du fliken innan du skriver, skapa ett indrag på första raden. Ibland, dock behöver du vill dra den andra raden i den meningen eller punkt medan den första raden jäms med vänstermarginalen. Dessa typer av indrag används oftast för att skapa referenslistor när du vill att den första raden att sticka ut från resten. Den senaste versionen av Word använder en ny typ av menyn som kallas "menyfliksområdet," som markerar en brytning med tidigare versioner av en standard meny. Trots skillnaderna i display behåller nya Word-versionen samma knappar och processer för att skapa indrag.

Instruktioner

1 Starta Word för att öppna ett tomt dokument eller öppna ett tidigare skapat Word-dokument.

2 Välj en befintlig punkt du vill dra genom att markera och dra från början av stycket till slutet. Om du startar med ett tomt dokument, fortsätta till nästa steg.

3 Klicka på "Hem"-fliken i menyfliksområdet.

4 Klicka på små, diagonal grå pilen i botten av gruppen stycke att öppna en punkt meny.

5 Klicka på rutan under ordet "Special" i mitten av fönstret. Välj "Hängande".

6 Välj ett avstånd i rutan "Av" om du inte vill använda 0,5-tums standard. Klicka på upp- eller nedpilen att göra urvalet.

7 Klicka på "OK". Den andra raden, och efterföljande linjer, kommer nu vara indragen.