Yshopnoosa.com

Vad är ett användningsfall i systemanalys?

Vad är ett användningsfall i systemanalys?

Ett användningsfall är en beskrivning av uppförandet av en programvarusystem som uppstår till följd av en begäran som kommer från utanför systemet. Användningsfallet beskriver vilka entiteter har vilken effekt på programvaran systemet.

Aktörer

Aktörerna är de människor som är extern till systemet men interagerar med systemet. En skådespelare är inte en viss person, snarare en skådespelare är en särskild roll. Detta innebär att en person kan vara en skådespelare när de använder systemet på ett sätt, eller en annan skådespelare när de använder systemet på ett annat sätt.

Funktioner

Även om det finns ingen definierad standard för vad ett användningsfall måste innehålla, innehåller alla användningsfall generellt liknande element. Alla användningsfall kräver ett beskrivande namn och ett ID-nummer. Användningsfall innehåller ofta ett versionsnummer, så det är klart hur långt ett användningsfall har utvecklat. Användningsfall är ett mål, som beskriver vilka mål skådespelaren försöker uppnå med att använda systemet. Användningsfallet innehåller också information om skådespelaren som kommer att använda det och en grundläggande kurs för händelser som inträffar i systemet.

Struktur

Som en del av den universella Modeling Language, är användningsfall ofta beskrivs av användningsfallsdiagram. Denna består av en fyrkantig låda som symboliserar systemet. Utanför boxen är olika stick siffror, som är märkt som en viss skådespelare. I rutan är olika insatser som kan vidtas av aktörerna. dessa åtgärder är sammanlänkade genom linjer till de olika aktörerna utanför rutan system.