Yshopnoosa.com

Hur du använder taggar i Google Reader

Som du skapar mappar i Google Reader att placera dina feeds i, finns det fler alternativ för att optimera de abonnemang som du visar. Eftersom feeds lägger ständigt till nya berättelser, är det ibland svårt att hålla reda på dem alla. Dock med taggar, kan du markera olika berättelser med specifika sökord att återkomma till eller filtrera vid ett senare tillfälle.

Instruktioner

1 Logga in Google Reader. Detta görs genom att skriva in e-post du använde när du registrerar dig, tillsammans med ditt lösenord. Genom att klicka på "Logga In", kommer du till startsidan Google Reader.

2 Klicka på en mapp för att visa innehållet i läsfönstret på höger sida. Du kan också klicka på specifika flöden inom mappen.

3 Leta upp en historia du vill efter taggen för senare användning i Google Reader.

4 Bläddra längst ned i den historien och klicka på "Redigera taggar" från de tillgängliga alternativen.

5 Observera att mappnamn redan visas i dialogrutan som dyker upp. Skriv in sökordet att du önskar att märka denna berättelse som bredvid den mapp namntag redan där. Välj "Spara" när du är klar att lägga till nyckelordet.

6 Observera den tagg som nu har lagts till längst ned på panelen på den vänstra sidan av skärmen.

7 Fortsätta att etiketten berättelser med hjälp av nyckelordet this eller lägga till fler Taggar med hjälp av olika sökord.