Yshopnoosa.com

Hur du uppdaterar tabeller med XML-filer

Microsoft SQL Server-databas ansökan innehåller bibliotek och funktioner som du kan uppdatera tabeller med XML-filer. Du bulk infoga filer i dina tabeller med dessa funktioner och bibliotek i SQL Server Management Studio-programvaran ingår i SQL Server programvaran. Verktyget för hantering av tolkar automatiskt data, så du inte behöver att själv tolka data från XML-noder.

Instruktioner

1 Öppna SQL Server Management Studio mjukvaran från programgruppen SQL Server i Windows-menyn. Logga in på databasen där du vill uppdatera data.

2 Klicka på knappen "Ny fråga" för att starta SQL editor. Ett tomt fönster öppnas, vilket är där du skapar din SQL-kod.

3 Skapa SQL-koden om du vill importera XML-filen. Följande kod uppdaterar tabellen "kunder" från filen "customer.xml":

EXEC ("udpate kunder (Välj * från customers.xml som XMLDATA)") som FileImport(customers.xml)

Ersätta tabellen och XML-filnamn med din egen.

4 Välj den nya uppgifter att testa nya uppdateringsproceduren. Lägg till följande kod till din fråga uttalanden:

välja * från kunderna

Igen, ändra kundtabellen för att återspegla din egen tabellnamn.

5 Tryck på "F5" för att köra uttalanden. Den första satsen körs och uppdaterar data. För det andra visar resultaten av uppdateringen.