Yshopnoosa.com

Konfigurera en VIM fliken

Vim--Vi förbättrat--är en multi-plattform textredigerare. Användare kan ändra standardvärdena för många parametrar som avgör hur Vim uppför. Dessa parametrar inkluderar hur "tab" (tabulering) tecken modifiera texten när användaren trycker på "Tab"-tangenten under upplagan, och hur Vim visar flikar som redan finns i en fil som redigeras. Du kan konfigurera Vim till processen flikar på vad sätt är förenlig med det syntax eller konventioner av den text som du redigerar. Detta täcker också videoredigering källkoder för alla dator programmeringsspråk.

Instruktioner

1 Starta en kommandotolk på datorn. Exempelvis för Microsoft Windows 7, klicka på "Start" och sedan skriver "kör" i sökrutan, sedan klickar du på länken "Kör". Skriv "cmd" i textfältet och tryck på "Enter". Ett nytt fönster kommer upp.

2 Starta Vim genom att skriva följande kommando i Kommandotolken:

vim

Tryck på "Enter".

3 Konfigurera antalet blanksteg indrag Vim kommer att infoga i texten när du trycker på "Tab" medan du redigerar genom att trycka på "Fly", sedan skriva följande kommando i Vim:

: Ange shiftwidth = 4

Ersätt "4" av antalet blanksteg som du vill konfigurera för varje "Tab"-tryck. Tryck på "Enter".

4 Konfigurera antalet blanksteg indrag Vim visas på skärmen för varje "Tab" tecken i den fil som redigeras genom att trycka på "Fly", sedan skriva följande kommando i Vim:

: Ange tabbstopp = 4

Tryck på "Enter".