Yshopnoosa.com

Hur du startar Internet program med Java

Rörelsen mot molnbaserade computing har fört många program som var traditionellt köra från din hårddisk på Internet. Du kan programmera din Java-programmet (JDK 6 eller högre) att automatiskt skicka användare till dessa program när det är lämpligt med några enkla rader kod. Med den här metoden öppnar användarens standardwebbläsare och skicka honom direkt till webbsidan för att förstora.

Instruktioner

1 Import "java.awt.Desktop" och "java.net.URI" i början av din kod, utanför din klassdeklarationen och utan citattecken.

2 Definiera programmet Internet som du vill starta i en sträng kallas "url." For example, the following String declaration, minus the outer quotation marks, launches Google Docs when used: "String url = "http://www.google.com/docs";."

3 Kalla "Desktop.getDesktop().browse(java.net.URI.create(url));" för att starta datorns standardwebbläsare, som sedan automatiskt öppnar URL: en till programmet Internet definieras i steg 2.