Yshopnoosa.com

Hur man skapar en kvadrat med PHP

PHP kan du dynamiskt skapa former på sidorna. Använd ett tomt element HTML-tabell med en kant för att rita en fyrkant på sidan utan att använda någon grafik. Använd tabellen att lägga ut dina sidor, och antingen platsdata på torget eller lämna det tomt.

Instruktioner

1 Högerklicka på PHP-filen du vill använda för att Visa torget. Klicka på "Öppna med" och sedan på din PHP editor.

2 Skapa tabelltaggar med hjälp av "eko" PHP-uttryck. Starta koden med följande uttalande, som lägger till en öppning tabell tagg på sidan:

ECHO "< table >";

3 Lägga till en rad och en kolumn i tabellen. En rad och en kolumn visas som en ruta på en webbsida. Lägg till följande kod till PHP-sidan:

ECHO "< tr >< td gränsen = '1' > & nbsp; < /td >< /tr >";

Den "gränsen = '1'" egendom sätter upp gränsen runt bordet som ger utseendet på ett torg.

4 Slutföra koden med avslutandet tabell tag. Lägg till följande kod:

ECHO "< / table >";