Yshopnoosa.com

Hur att ändra orientering på en Fujitsu T730

Den Fujitsu T730 kan användas som en bärbar dator eller en tablet PC; Du kan växla T730 fram och tillbaka mellan Tablet PC och bärbar dator-läge genom att vrida skärmen. Tablet PC stöder fyra olika bildskärmsorientering: primära landskap, primära porträtt, sekundära landskap och sekundära porträtt. För att ändra skärmens orientering på Fujitsu T730, måste du konvertera datorn så att Tablet PC-läge.

Instruktioner

1 Håll ned spärren och lyft på locket tills den är i 90 graders vinkel från basen av den bärbara datorn.

2 Snurra på locket runt 180 grader i vardera riktning och sedan dra ner locket tills det nästan vidrör tangentbordet.

3 Tryck ner spärren och sedan vila på locket mot basen i anteckningsboken. Släpp spärren, gör det möjligt att fästa på plats.

4 Vrid skärmen 90, 180 eller 270 grader om du vill ändra skärmens orientering på Fujitsu T730.