Yshopnoosa.com

Hur du skapar en tabell med en Select-sats

Om du vill skapa en tabell med ett SELECT-kommando, Använd skapa bord så form av uttrycket CREATE TABLE. Detta uttalande kan du använda en fråga för att skapa en relaterad tabell. Varje fält i följd frågan används för att bestämma attribut för tabellen du skapar. Det är viktigt att notera att du måste ha en tabell där du kan välja för detta uttalande att arbeta. SKAPA tabellen som form användning parametrar i SELECT-uttrycket att hämta all information som behövs för att skapa en tabell.

Instruktioner

1 Identifiera den relationella tabell du vill Välj data från. De data som valts används för att skapa din tabell.

2 Identifiera de särskilda områdena att sätta i SELECT-uttrycket. Fälten valt måste vara de fält du vill ha i den nya tabellen.

3 Typ skapa tabell som uttryck med ett SELECT-uttryck med den valda tabellen och fälten från "Steg 1" och "Steg 2".

Till exempel: skapa tabell institutionen som markerar DEPTNAME, DEPTCODE från med nr PRODUKTDATA;

Detta uttalande skapas en avdelning tabell från fälten DEPTNAME och DEPTCODE som finns i tabellen PRODUCT.

4 Kör frågan. Nu har du en tabell som skapats med en SELECT-sats.