Yshopnoosa.com

Hur man åsidosätta Snaps i AutoCAD

Hur man åsidosätta Snaps i AutoCAD

AutoCAD är ett program för datorstödd konstruktion (CAD) som designers använder för att skapa exakta ritningar på datorn. I de flesta fall kräver formgivaren exakt placerade linjer med den "Object Snap," "Object Snap Tracking" och "Snap-läge" inställningar. Dock kan du behöva inaktivera eller ändra inställningar för snapin när du skapar en ritning. Inställningarna har många alternativ och variabler som kan justeras genom att öppna fönstret "Utarbeta inställningar".

Instruktioner

1 Öppna AutoCAD och öppna en project-fil genom att klicka på "Öppna" i menyn "Arkiv". Om du inte har en project-fil, klicka på "Ny" i menyn "Arkiv" att skapa en ny projektfil.

2 Skriv "Dsettings" i Kommandotolken. Fönstret "Utarbeta inställningar" kommer att visas med flikar för "Fäst och rutnät," "Polar Tracking," "Object Snap," "Knäppa 3D-objekt" och "Dynamic Input."

3 Klicka på flikarna och justera snap inställningar till preferens. "On/Off" knappen för varje inställning ligger överst i fönstret under raden av flikar och variabler för varje inställning anges nedan växlingsknappar "On/Off".

4 Klicka på "OK" knappen när du har gjort fäst åsidosätter. Markören kommer att bete sig enligt snap inställningar du har gjort.