Yshopnoosa.com

Hur du aktiverar EVC

VMwares Enhanced VMotion kompatibilitet (EVC) funktion är en uppdaterad version av VMwares VMotion teknik. VMotion är den bokstavliga rörligheten för virtuella maskiner. Tekniken gör VMware ESX server-system att använda resurser effektivt bland ett nätverk av fysiska datorer genom att flytta den virtuella maskinen från en server till en annan omedelbart och utan driftstopp. VMotion begränsades hårdvarustöd eftersom alla maskiner inne i klustret måste ha liknande hårdvara och förmåga att hindra systemet från funktionsstörningen. EVC är en uppgraderad teknik som gör fysiska servrar med radikalt olika konfigurationer för att arbeta under ett VMotion kluster genom att begränsa alla klustrade datorer till kapaciteten av deras svagaste medlemmen.

Instruktioner

1 Öppna programmet VMWare ESX från Start-menyn.

2 Klicka på "redigera," sedan "kluster inställningar."

3 Klicka på "VMware EVC" på den vänstra panelen.

4 Klicka på "Ändra".

5 Klicka på "Aktivera EVC för AMD Hosts" om du har en AMD-baserade kluster. Klicka på "Aktivera EVC för Intel Hosts" om du har en Intel-baserade kluster.

6 Klicka på "OK" för att tillämpa ändringarna. Klustret är nu aktiverat för VMotion.