Yshopnoosa.com

Hur till Uninstall Fönstren XP med Fdisk

Hur till Uninstall Fönstren XP med Fdisk

Använda verktyget fdisk formaterar hårddisken i din dator, skapa partitioner på hårddisken och ta bort oönskade operativsystem som är installerade för tillfället. Verktyget fdisk låter dig att förbereda hårddisken i din dator för en ren installation av operativsystemet. Innan du använder fdisk verktyget i Windows XP, vidta försiktighet av de varningar som är associerade med formatera hårddisken.

Instruktioner

1 Sätt in Windows XP-installationsskivan i datorn och starta om. Om du uppmanas välja alternativet att starta från CD.

2 Följ instruktionerna på skärmen tills uppmanas du att reparera kopian av Windows XP som redan är installerad på datorn. Tryck på "ESC" till förbifartsleden reparera funktion.

3 På skärmen som innehåller de aktiva partitioner och operativsystem installerat på datorn, Använd pil för att välja den partition som innehåller Windows XP arbetsdrift systemet så pass du önskan till uninstall.

4 Tryck på "D" för att ta bort den markerade partitionen som innehåller Windows XP-versionen du vill avinstallera, tryck på "L" för att bekräfta att du vill ta bort partitionen.

5 Skapa en ny partition på tillgängligt diskutrymme genom att trycka på "C" Fördela storleken på partitionen och tryck på "Enter".

6 Skapa ytterligare partitioner på hårddisken genom att upprepa steg 5 tills alla partitioner har skapats.

7 Formatera dem och installera om Windows XP genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tips & varningar

  • Genom att ta bort den partition som innehåller installationen av Windows XP, kommer att du radera alla data som lagras på hårddisken. Innan du använder verktyget fdisk avinstallera Windows XP, är det viktigt att säkerhetskopiera alla data som sparats på datorn. När partitionen på hårddisken har tagits bort, kan inte data återställas.