Yshopnoosa.com

Hur du ansluter ett ISA expansionskort till parallell Port

Ett ISA expansionskort är en interiör installerade kort som ansluter till moderkortet i datorn. ISA-port är på utsidan av datorn och ansluter till en ISA-kabelanslutning. ISA kablar används vanligtvis av interna hårddiskar och CD/DVD förare, även om det är möjligt att koppla in dessa enheter externt. Du kan också ansluta alternativa anslutningskablar till ISA hamnen, inklusive parallella kablar. Dessa kablar ansluter ofta till parallellporten på en äldre skrivare eller skanner.

Instruktioner

1 Den änden ISA ISA till parallell kabeladapter i utbredande kort öppna ISA-port.

2 Anslut den parallella änden av kabeln till skrivaren, skanner eller annan maskinvara öppna parallellport.

3 Slå på den anslutna maskinvaran och (om det inte redan är ansluten).

4 Sätt in Installationsskivan för föraren i skivenheten på datorn. Vänta tills föraren installationsguiden visas på skärmen. Följ den korta uppsättningen anvisningarna tills drivrutinen installeras på systemet. När du är klar är den parallella ansluten maskinvaran klar för användning.