Yshopnoosa.com

Hur du anger D2D Recovery på en E-maskin

EMachines Disk-till-Disk Recovery (D2D) kan du återställa datorns inställningar tillbaka till standard utan återställnings-CD eller DVD. Återställningsenheten---ofta märkt D---är en separat partition på din dators hårddisk. Tillgång enheten genom att aktivera funktionen D2D recovery från maskinens BIOS, tryck sedan en två-nyckel kombination under systemstart. Du har bara ett par sekunder under starten att komma åt BIOS och D2D återställningsläge.

Instruktioner

1 Starta om datorn och tryck på "F2" för att öppna skärmen BIOS inställningar.

2 Tryck på "Ner"---på Main skärmen---att belysa "D2D Recovery" och tryck på "Enter" för att ändra inställningen för "Aktiverad," om inte redan är aktiverat.

3 Tryck på knappen "F10" att spara ändringar och avsluta skärmen BIOS inställningar. Datorn startar om.

4 Tryck på "Alt" och "F10" för att ange eMachines Recovery Mode.

5 Följ de instruktioner för att återställa datorn till tillverkaren på skärmen som standard.

Tips & varningar

  • Återställningsprocessen återställer den ursprungliga programvaran som följde med datorn när du köpte den. EMachines dolda återställningsenheten storlek är 15 GB.
  • Alla data raderas från C:-enheten under återställningsprocessen.